top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN MASAJE MASSAGE

Masaje wil dat alle massages vlot en ontspannen kunnen verlopen. Zodra je een afspraak vastlegt bij Masaje, ga ik ervan uit dat je de algemene voorwaarden gelezen hebt en dat je hiermee akkoord gaat.

 1.  Bij het maken van een afspraak, online of telefonisch, vraag ik naar je voornaam, achternaam, telefoonnummer,  en e-mailadres alsook naar de gewenste massage en duur.

 2. Voorafgaand de eerste behandeling houd ik een kort intake gesprek. Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie. Dit gesprek is geheel vrijblijvend maar is wel belangrijk voor een verantwoorde uitvoering van de massagebehandeling.

 3. Alle informatie die tijdens het intake gesprek en de behandeling aan me wordt verstrekt, is vertrouwelijk  en zal nooit aan derden worden verstrekt.

 4. Ik stel geen medische diagnoses. Bij twijfel kan ik de behandeling weigeren.

 5. Bij koorts, griep, steenpuisten en kanker mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes raad ik aan om eerst advies in te winnen van jouw arts voordat je een afspraak maakt.

 6. Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om me dit tijdig door te geven.

 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij geannuleerde of “vergeten” afspraken buiten deze termijn wordt het eerste uur in rekening gebracht. Ook in geval van ziekte maak ik op deze regel geen uitzondering.

 8. Gemaakte afspraken kunnen zowel telefonisch, per e-mail als via whatsapp geannuleerd worden.

 9. Betaling van massages kan zowel contant als via de smartphone. Online aangekochte cadeaubonnen en/of beurtenkaarten kan je zowel online betalen of je kan betalen bij afhaling (cash of via smartphone) aan de praktijk. 

 10. Cadeaubonnen en 10-beurtenkaarten zijn enkel inwisselbaar voor de behandeling die op de bon vermeld staat en zijn geldig tot op de vervaldatum.

 11. Masaje is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

 12. Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden en/of uitgevoerd door Masaje. In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage in de praktijk, wordt hij/zij meteen verzocht de praktijk te verlaten. In geval de klant hiernaar vraagt bij een massage aan huis zal de massagetherapeut meteen het huis verlaten.

 13. Masaje behoudt zich het recht om te allen tijde personen te weigeren voor een massage of de toegang te ontzeggen tot de praktijk, zonder opgeven van een reden.

 14. De nietigheid van een van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.

 15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Masaje niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massagebehandeling die aan jou gegeven is.

 16. De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Masaje.

 17. Het privacyreglement is van toepassing.

bottom of page