top of page

PRIVACYVERKLARING MASAJE MASSAGE

Masaje massage, gevestigd aan Lijstersstraat 7B, 3052 BLANDEN (OUD-HEVERLEE) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.masajemassage.be
Lijstersstraat 7B, 3052 BLANDEN
+32 0472 562837
Romy Bache is de Functionaris Gegevensbescherming van Masaje massage. Zij is te bereiken via romy.bache@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Masaje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Masaje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van mijn cadeaubonnen en/of tienbeurtenkaarten– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van diensten en producten – Om nieuwsbrieven te versturen - Om goederen en diensten bij u af te leveren – Masaje analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Masaje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Masaje verkoopt uw gegevens niet aan derden.
 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Masaje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via romy.bache@gmail.com

bottom of page